TillbakaFöreställningen om det himmelska

Triumfkrucifix

Triumfkrucifix i polykromt bemålat lövträ, tillverkad under 1200-talets första hälft av en regional verkstad i Norrland.

Krucifixet visar Kristus med knälångt ländkläde i blått, rött och guld samt ­bärande krona i romansk stil. Kristusfiguren är frontal och rak och den magra, långlemmade kroppen hänger från korset, fäst med fyra spikar. Huvudet har fallit ned åt sidan, ansiktet är uttryckslöst med ögonen öppna och oseende.

Det latinska korset är rödmålat med ljusa rosetter och med slingrande grön växtornamentik i mitten. Växtornamentiken är bäst bevarad på korsets tvärarmar. De horisontala korsarmarnas avslutningsplattor bär bilder av evangelisterna Markus och Lukas symboler, lejonet och oxen. De vertikala plattornas bilder saknas, men bör ursprungligen ha föreställt Johannes och Matteus symboler, örnen och den bevingade människan.

Krucifixet visar prov på en blandning av den romanska och den gotiska stilen. De romanska influenserna återfinns i den frontala positionen och parallella benen, men kanske tydligast genom kronan som symboliserar en segrande Kristus. Detta kolliderar dock mot den gotiska framställningen av Kristus som död på korset. Krucifixet visar därmed att utvecklingen av Kristusgestalten från den segrande konungen till Smärtomannen skedde gradvis under medeltiden.