TillbakaFöreställningen om det himmelska

Triumfkrucifix

Triumfkrucifix i ek, tillverkat i Sverige runt år 1200. Bemålningen och törnekronan är förmodligen tillkomna under senmedeltiden.

Krucifixet visar Kristus i knälångt ländkläde och törnekrona. Kristus avbildas frontalt med parallella ben och han är fäst vid korset med fyra spikar. Han står snarare än hänger på korset, vilket syns i hur armarna är vinklade istället för sträckta. Blicken är riktad rakt fram, och skägget och det långa håret är mörkt. Över hela kroppen är sår målade, och från dessa strömmar blod. Korset är målat i rött och svart, med gula, tomma avslutningsplattor.

Krucifixet är till sin utformning romanskt i stilen och visar den segrande, triumferande Kristus. Den senmedeltida bemålningen och den tillkomna törnekronan åskådliggör dock en lidande Kristus, Smärtomannen. Krucifixet är alltså ett äldre föremål som moderniserates under senmedeltiden för att passa den tidens fromhetsideal. Mötet mellan den äldre segrande Kristus och den yngre lidande blir speciellt tydligt i Kristus öppna och lugna ansiktsuttryck.