TillbakaFöreställningen om det himmelska

Triumfkrucifix

Krucifixet visar den lidande Kristus i knälångt ländkläde med törnekrona. Han är fastnaglad med tre spikar och hänger orkeslöst på korset. Huvudet har fallit ned mot hans högra sida och kroppen uppvisar en mycket svag s-kurva. Revbenen är tydligt markerade och betraktaren ser hur blodet rinner från såren i hans händer, fötter, panna och i hans högra sida.

Korset av latinsk typ är målat i rött och grönt med guldfärgade detaljer. I kors­mitten ovanför Kristusgestaltens huvud är placerad en röd- och guldfärgad korsgloria med schablonliknande blommor på de röda fälten. Tre av de fyra korsarmarna har avslutningsplattor som visar bilder på tre av de fyra evangelisternas symboler, lejonet (Markus), örnen (Johannes) och oxen (Lukas). Den nedre avslutningsplattan, med evangelisten Matteus symbol, den bevingade människan har fallit av och gått förlorad.

Triumfkrucifixen hade en mycket viktig uppgift i den medeltida kyrkan som centrum för den kristna tron. Dess placering är emellertid inte självklar. En stark forskningstradition har velat hävda korsets placering, upphängd i triumfbågen som skiljer koret från långhuset i vissa kyrkor. Det finns emellertid mycket som tyder på att så inte alltid varit fallet, utan snarare att de placerats på högaltaret, antingen fritt eller ovanför ett altarskåp.

För oss kan denna placering synas märklig i relation till skåpet. Detta kan förklaras av korsets status som varigenom hela den kristna världsbilden kan förstås. I ett sådant sammanhang är korsets storlek i relation till skåpet helt underordnat. En annan placering som finns beskriven från medeltiden är att korset stått på en piedestal mitt i kyrkan. Där kunde de troende vandra fram till korset för tillbedjan och bön.