TillbakaFöreställningen om det himmelska

Sankt Olof

Helgonskulptur i ek, föreställande Sankt Olof. Tillverkad vid 1200-talets mitt av en i Stockholm eller Mälardalen.

Skulpturen uppvisar prov på en tidig ­gotisk stil. Den är enkel vad gäller detaljer men ändock monumental. Olof är frontalt återgiven, sittande på en tron. Kroppen är högrest och klädd i en fotsid kjortel med bälte i midjan. Ansiktet är lugnt och blicken lätt nedåtriktad. På huvudet bär han krona. Håret är halvlångt och rakt klippt, skägget kort. Hans vänstra hand vilar mot knäet, medan hans högra hand tidigare har hållit i ett attribut av något slag, förmodligen en yxa eller ett annat smalt föremål. Hans vänstra fot vilar på en rund, men inte klotformad, upphöjning.

Skulpturen föreställer Sankt Olof, ett av Nordens viktigaste helgon. Han var kung över Norge och dog martyrdöden år 1030. Ofta är det också som just kung han framställs. Han bär vanligen krona, håller i ena handen riksäpple eller ciborium och i den andra yxa eller svärd.

På 1200-talet avbildas han ofta med sin baneman som underliggare. Helgon- och Kristusframställningar har emellanåt attribut i form av ett klot, representerande världen eller himlavalvet som underliggare. Den runda upphöjning som vänsterfoten vilar på är dock ingetdera utan förmodligen endast en stilinfluens från England utan symboliska betydelser. Skulpturen och dess utformning visar vidare på det aristokratiska ideal som var rådande under 1200-talet.