TillbakaFöreställningen om det himmelska

Sankt Lars

Polykromt målad helgonfigur föreställande Sankt Lars utförd i lövträ. Tillverkad omkring år 1500 av Haaken Gullesons verkstad.

Sankt Lars är frontalt placerad stående i ett dorsale, ett ryggskåp. Han är iklädd en röd dalmatika med mönster av gyllene blommor och med en guldfärgad bård. Under dalmatikan syns den vita alban som har en röd bård nertill. I helgonets vänstra hand håller han en bok och i den högra har han sannolikt hållit ett halster. Boken och speciellt halstret är Sankt Lars attribut. Att han tidigare hållit ett halster synliggörs i de två fästpunkter som finns i höjd med hans högra lår och knä.

Sankt Lars inramas av skåpets fint utarbetade gotiska masverk. Skåpets ryggplatta är bemålad med ett fantasifullt mönster i blått och guld bestående av växter och fåglar. Runt helgonet finns även en förgylld gloria. Skåpet är inte ursprungligen tillverkat för denna figur vilket är tydligt i hur masverket går ner framför figuren, bemålningen stämmer inte heller överens med figurens konturer. Vidare har skåpet ett lågt podium som huggits till för att passa figuren.

Sankt Lars är ett vanligt skyddshelgon i svenska kyrkor och är enligt ett avlatsbrev från år 1468 även Bollnäs kyrkas skyddshelgon. Sannolikt har han tidigare varit centralt placerad till höger om mittscenen i högaltarskåpet. Sankt Lars var diakon i Rom och dog martyrdöden år 258. Enligt traditionen blev han grillad till döds på ett halster, vilket är orsaken till hans attribut.